Peter Munthe-Kaas Foredragsholder / Underviser / Konsulent / Facilitator Ekperimenterende
byudvikling
Inddragelse og procesdesign
PETER MUNTHE-KAAS

aktionsforsker, konsulent og aktivist med speciale i samskabende byudvikling

Jeg har mange års erfaring med udviklingsprojekter og strategiudvikling i den offentlige sektor. Jeg har en intuitiv organisationsforståelse og er god til at sætte fingeren dér hvor der er brug for at blive trykket. Jeg er også god til at stille dumme spørgsmål og til at flytte fokus dérhen hvor arbejdet fører til en forskel for slutbrugeren.

Kompleksitet og kontroverser

Jeg arbejder med modsætninger og kontroverser som udgangspunkt for værdiskabende byudvikling.

Samskabelse og inddragelse

Jeg har mange års erfaring med at designe og gennemføre inddragelsesprocesser.

Innovation

Jeg er god til at identificere hvad det er, der holder en organisation tilbage og til at inspirere til nyudvikling.

Eksperimenterende byudvikling

Meget af mit arbejde har handlet om hvordan læring og eksperimenter kan få plads i byudviklingen.

Som Foredragsholder

Jeg bliver ofte booket til at holde foredrag med udgangspunkt i min forskning og har en god sans for at gøre det akademiske brugbart.

Som Underviser

Jeg har designet flere kurser, workshops og seminarer om kompleksitet, innovation og eksperimenterende byudvikling.

Som Konsulent

Jeg har erfaring med at indgå i forskellige byudviklingsteams og har været med til at skabe offentlige puljer, parker og institutioner.

Som Facilitator

Jeg har meget erfaring med at køre gruppeprocesser og at skabe trygge rum hvor der kan udvikles nye relationer på arbejdspladsen.

Pernille Andersen, Administrerende Direktør. Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.
Pernille Andersen, Administrerende Direktør. Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

Med sin høje integritet og sin faglige tyngde har Peter formået at skubbe og udfordre det strategiske beslutningsgrundlag og samtidig koble det tæt til hverdagspraksis og her understøttet et læringsrum for at udvikle nye kompetencer til inddragelse og udvikling af nye løsninger. Peter har ikke bare forsket i, hvordan TMF har arbejdet med at styrke samspillet med københavnerne – han har gjort en afgørende forskel i at være med til at flytte praksis og løsningen af kerneopgaverne i hverdagen. Peter har medvirket til at styrke organisationens mod til at turde bevæge sig væk fra skrivebordet og ud i virkeligheden for at lytte, se og mærke, hvad der er på spil.

Det handler om

NAVIGATION

Sammen med mine kollegaer på Aalborg Universitet har jeg udviklet end model for byudvikling, der sætter fokus på navigation frem for planlægning og fremhæver det samskabende element i ethvert designprojekt.

Sensitivitet

Sensitivitet handler om professionel empati, stedsans og hvordan vi kan skabe meste mulig værdi gennem vores arbejde.

Iscenesættelse

Iscenesættelse handler om at skabe midlertidige rum hvor vi kan "øve os på fremtiden" gennem workshops, prototyper og eksperimenter.

Mobilisering

Mobilisering handler om at sætte fokus på hvordan fremtiden samskabes gennem engagement fra en lang række aktører.

Du kan se og høre mig tale om nogle af kerneudfordringerne i bæredygtig byudvikling i dette foredrag fra innovationsugen i Oslo.

Du kan høre mig snakke om min udvikling som facilitator  i Workshops.work podcasten episode 138.

Birgitte Hoffmann, Lektor. Institut for Planlægning, Aalborg Universitet.
Birgitte Hoffmann, Lektor. Institut for Planlægning, Aalborg Universitet.

Jeg har i kraft af vores samarbejde i institut for planlægning på Aalborg universitet, haft glæden af at opleve Peters unikke tilgang til både forskning og praksis. Peter kan koble faglighed og proces. Ofte bliver innovationsprocesser faciliteret som en generisk proces, hvor metoderne bruges uden skelen til det faglige felt. Peter har en sjælden kompetence til at integrere innovationsprocesser i den faglige og specifikke sammenhæng. Peter kan koble nutid og fremtid. Ofte er det kreative arbejde med fremtiden og nye løsninger alt for løsrevet fra nutidens praksisser og forbliver derfor urealistiske drømme. Peter har metoder til at bygge bro, så det bliver muligt at skabe nye retninger i hverdagen mod nye spændende praksisser.

Mit

CV

Jeg har spillet rollespil siden 2001 og er fascineret af hvordan man kan lege med virkeligheder og identiteter gennem dette medie. Jeg har været med til at designe flere rollespil såsom System Danmarc og Kapo.

Jeg var på Burning Man festivalen for første gang i 2014 og blev fascineret af hvordan det var lykkedes at skabe en alternativ verden i ørkenen. Jeg er aktiv i det Skandinaviske burner miljø, hvor vi leger i “the space between dreams and realities”.

Jeg har dyrket taiji og qigong i mange år, er uddannet som Manuvision kropsterapeut og er meget interesseret i hvordan der kan skabes rum for dybere og mere sårbare relationer mellem mennesker.

Thomas Binder, Professor MSO. KADK.
Thomas Binder, Professor MSO. KADK.

Peter er en af de sjældne ildsjæle, der formår at være aktivist, konsulent og forsker på (næsten) samme tid uden at man bliver i tvivl om hverken hans seriøsitet eller engagement i nogle af rollerne. Som forsker har han været med til at placere en involverende og åben eksperimenteren med byens rum i en byplanmæssig sammenhæng med et skarpt blik for at samskabelse kræver respekt for de borgere der involveres.

Mine

PROJEKTER

Jeg har i de seneste 15 år arbejdet med udvikling af projekter. Jeg er blevet inspireret fra mange sider og har derfor også været med til at samskabe projekter i mange forskellige kontekster. Herunder har jeg valgt at tage hele spændet med, fra udvikling af kurser for byplanlæggere og strategiske design eksperimenter i byen til kunstneriske interventioner og forsøg med identitet og virkelighedsopfattelser.

Grunden til at jeg synes at det er vigtigt at vise det hele frem er at alle disse projekter har formet mig og min praksis og derfor forhåbentlig giver et billede af min temmelig unikke profil. Fælles for projekterne er, at jeg i alle tilfælde har været med til at designe dem fra bunden og at de alle på hver sin måde udfordrer den sædvanlige måde at gøre tingene på eller lander i et uudforsket felt.

Mine

KUNDERFridda Flensted-Jensen, Konstitueret Innovationschef. Innovationshuset, Københavns Kommune.
Fridda Flensted-Jensen, Konstitueret Innovationschef. Innovationshuset, Københavns Kommune.

Peter Munthe-Kaas har ved flere lejligheder inspireret og udfordret Innovationshuset med sine oplæg. Peter er en god kommunikator og fortæller – han holde nemt sit publikums interesse. Peter har den perfekte kobling mellem teori og praksis det gør hans indspark både inspirerende og anvendelige. Vi har brugt Peter som oplægsholder på både medarbejder og ledelsesniveau. Med solid argumentation vil Peter helt sikkert udfordre jeres måde at tænke fremtidg offentlig udvikling på.

Mine

KONTAKTOPLYSNINGER

Kontakt mig for design af inddragelsesprocesser, foredrag, kursusforløb eller forskningsprojekter.

Email

Peter@Munthe-Kaas.dk

Telefon

+45 51501738