Guldminen

OM

Projektet

Guldminen var er et laboratorium for udvikling af nye måder at genbruge, upcycle, reparere, redesigne og distribuere udvalgte genbrugsmaterialer. Projektet var rammesat som et ”strategisk design eksperiment” i Københavns kommune og havde til formål at informere udviklingen af Sydhavn Genbrugscenter – et nyt genbrugscenter med stærkt fokus på cirkulær økonomi.

Guldminen blev iscenesat i en 600m2 funktionstømt hal på Vasbygade genbrugssation i København, der blev ombygget til et genbrugslaboratorie i samarbejde med 12 ”Guldgraverinitiativer” drevet af mindre virksomheder og foreninger, der ønskede forsøgsmæssigt at arbejde med direkte genbrug af ressourcerne på en genbrugsstation i københavn.

Jeg var ansvarlig for at udvikle konceptet for Guldminen og opsøge og inddrage interessenter. Jeg var i perioder projektleder for den fysiske udvikling af hallen og stod for løbende at evaluere eksperimentet sammen med guldgraverinitiativerne, medarbejderne på genbrugsstationen og medarbejdere fra Københavns kommune.

Mine

PROJEKTER