Klimatilpasning og innovation

OM

Projektet

Design af tværfagligt kursus om klimatilpasning, innovation og samskabelse. Rigtig mange kommuner er i gang med at gennemføre konkrete klimatilpasningsprojekter. Og mange steder har man visioner om at om at bruge denne udfordring som en løftestang til at tænke nyt i byen. På dette kursus fik deltagerne muligheden for at forfølge disse ambitioner og arbejde med udvikling og realisering af de innovative ideer og projekter.

Det tværfaglige samarbejde var essentielt for at løfte både de tekniske og innovative elementer i projekterne. Derfor var det er en forudsætning for deltagelse, at hver kommune tilmeldte et team bestående af mindst tre medarbejdere fra de relevante afdelinger og forsyning.

Ny Weisser Øhlenschlæger, Projektleder, Arkitekt m.a.a. Dansk Byplanlaboratorium
Ny Weisser Øhlenschlæger, Projektleder, Arkitekt m.a.a. Dansk Byplanlaboratorium

Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Peter i flere omgange i forbindelse med planlægning og afholdelse af kurser om klimatilpasning og innovation. Peter har en stor indsigt i teorierne, der ligger i krydsfeltet mellem innovation og planlægning – og han er dygtig til at formidle dem. Samtidig har han arbejdet tæt sammen med praksis. Han har forståelse for hverdagen i en dansk kommune og forstår at koble teori og praksis på en elegant og troværdig måde. Peter tør stille de svære spørgsmål og udfordre både sig selv og sine samarbejdspartnere. Han er altid hurtig til at gribe muligheder og idéer og spille dem bedre. Han er altid en fantastisk sparringspartner for mig og en stor inspiration for deltagerne på kurserne.

Mine

PROJEKTER