OM

Projektet

Et aktionsforskningsprojekt der blev gennemført som en del af mit PhD projekt på Aalborg Universitet i København. I projektet arbejdede vi med hvordan prototypiske eksperimenter og interventioner i byrummet kunne bidrage til at give planlæggere en øget forståelse af byens liv. Vi udviklede også en online platform for borgerdialog.

Dokumentation af projektet

Der blev udarbejdet en række videoer som en del af projektet. På youtube kan du finde flere korte videoer der dokumenterer nogle af eksperimenterne.

Mine

PROJEKTER