OM

Projektet

I 2008 var jeg med til, på baggrund af en lang række workshops og begivenheder for unge i København, med til at designe en ny pulje til ungdomsprojekter. Puljen var baseret på de unges ønsker om at der skulle være kort fra idé til handling. Man kan ikke søge så mange penge af Snabslanten, men til gengæld går det hurtigt med at få svar og det er unge selv, der uddeler midlerne.

Snabslanten er altså en ungekulturpulje til små “her-og-nu” projekter, hvor man kan søge op til 10.000 kr,-. Behandlingstiden er kun 14 dage, så du hurtigt kan komme fra ide til handling. Der er begrænsede krav til afrapportering efter endt projekt, og man kan få hjælp til at komme igang med ansøgningen.

Snabslanten eksisterer stadig og kan findes på: www.snabslanten.dk

Mine

PROJEKTER