OM

Projektet

I 2021 var jeg med til at starte et nyt center for relationelle praksisser i København. Ambitionen med stedet er at sprede praksisser der hjælper mennesker til at relatere bedre til sig selv, til andre, til samfundet og til naturen.

Det handler om at øve sig i at mærke, hvordan man har det, ikke mindst når man er sammen med andre mennesker. Det kan være svært at sætte ord på hvordan en møde med en anden påvirker en - måske giver det anledning til nysgerrighed, måske socialangst, måske føler man en åbning, måske en lukkethed. Ofte er der også i praksisserne et stort aspekt i at blive set af andre som man er - lige i dette øjeblik. På kort sigt handler dette om velvære og kontakt, og på længere sigt har disse oplevelser en stor betydning for vores selvværd og tilknytning til vores nære.

Det er min erfaring at disse praksisser og metoder, selvom de ofte falder uden for normen på uddannelser og arbejdspladser, kan bidrage til at skabe helt nye rammer for samarbejde da de skaber rum for at mødes som hele mennesker og ikke kun som "professionelle".

Mine

PROJEKTER