Referencer

Med sin høje integritet og sin faglige tyngde har Peter formået at skubbe og udfordre det strategiske beslutningsgrundlag og samtidig koble det tæt til hverdagspraksis og her understøttet et læringsrum for at udvikle nye kompetencer til inddragelse og udvikling af nye løsninger.

Peter har ikke bare forsket i, hvordan TMF har arbejdet med at styrke samspillet med københavnerne – han har gjort en afgørende forskel i at være med til at flytte praksis og løsningen af kerneopgaverne i hverdagen. Peter har medvirket til at styrke organisationens mod til at turde bevæge sig væk fra skrivebordet og ud i virkeligheden for at lytte, se og mærke, hvad der er på spil.

Pernille Andersen, Administrerende Direktør.
Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Peter i flere omgange i forbindelse med planlægning og afholdelse af kurser om klimatilpasning og innovation. Peter har en stor indsigt i teorierne, der ligger i krydsfeltet mellem innovation og planlægning – og han er dygtig til at formidle dem. Samtidig har han arbejdet tæt sammen med praksis. Han har forståelse for hverdagen i en dansk kommune og forstår at koble teori og praksis på en elegant og troværdig måde.

Peter tør stille de svære spørgsmål og udfordre både sig selv og sine samarbejdspartnere. Han er altid hurtig til at gribe muligheder og idéer og spille dem bedre. Han er altid en fantastisk sparringspartner for mig og en stor inspiration for deltagerne på kurserne.

Ny Weisser Øhlenschlæger, Projektleder, Arkitekt m.a.a.
Dansk Byplanlaboratorium

Peter er en af de sjældne ildsjæle, der formår at være aktivist, konsulent og forsker på (næsten) samme tid uden at man bliver i tvivl om hverken hans seriøsitet eller engagement i nogle af rollerne.

Som forsker har han været med til at placere en involverende og åben eksperimenteren med byens rum i en byplanmæssig sammenhæng med et skarpt blik for at samskabelse kræver respekt for de borgere der involveres.

Thomas Binder, Professor MSO.
KADK – Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Peters faglige kompetencer og store engagement som proceskonsulent har været et yderst stort aktiv for udviklingen og planlægningen af Roskilde Festival. Peters fokus på både at sikre en god proces, der kan bringe mangeartede fagligheder samme i festivalre­gi på en produktiv måde og samtidig skabe seminarer, der leverer konkrete resultater og stærk forankring i festivalorganisationen har sikret stor værdi for Roskilde Festival. Det har ydermere skabt et stærkt fundament for det videre arbejde med seminarernes ideer, perspektiver og resultater.

Peter har været en særdeles sympatisk samarbejdspartner at indgå i konstruktive faglige diskussioner med omkring udvikling, proces og innovationsforløb og jeg har oplevet Peter som et yderst lyttende og imødekommende menneske, der bringer relevante og klare pointer på banen til en faglige udvikling.

Anders Danielsen, Projektleder, innovation og udvikling.
Roskilde Festvals kreative afdeling – Music & Creation.