Referencer

Med sin høje integritet og sin faglige tyngde har Peter formået at skubbe og udfordre det strategiske beslutningsgrundlag og samtidig koble det tæt til hverdagspraksis og her understøttet et læringsrum for at udvikle nye kompetencer til inddragelse og udvikling af nye løsninger.

Peter har ikke bare forsket i, hvordan TMF har arbejdet med at styrke samspillet med københavnerne – han har gjort en afgørende forskel i at være med til at flytte praksis og løsningen af kerneopgaverne i hverdagen. Peter har medvirket til at styrke organisationens mod til at turde bevæge sig væk fra skrivebordet og ud i virkeligheden for at lytte, se og mærke, hvad der er på spil.

Pernille Andersen, Administrerende Direktør.
Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

Jeg har i kraft af vores samarbejde i institut for planlægning på Aalborg universitet, haft glæden af at opleve Peters unikke tilgang til både forskning og praksis. Peter kan koble faglighed og proces. Ofte bliver innovationsprocesser faciliteret som en generisk proces, hvor metoderne bruges uden skelen til det faglige felt. Peter har en sjælden kompetence til at integrere innovationsprocesser i den faglige og specifikke sammenhæng.

Peter kan koble nutid og fremtid. Ofte er det kreative arbejde med fremtiden og nye løsninger alt for løsrevet fra nutidens praksisser og forbliver derfor urealistiske drømme. Peter har metoder til at bygge bro, så det bliver muligt at skabe nye retninger i hverdagen mod nye spændende praksisser.

Birgitte Hoffmann, Lektor.
Institut for Planlægning, Aalborg Universitet.

Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Peter i flere omgange i forbindelse med planlægning og afholdelse af kurser om klimatilpasning og innovation. Peter har en stor indsigt i teorierne, der ligger i krydsfeltet mellem innovation og planlægning – og han er dygtig til at formidle dem. Samtidig har han arbejdet tæt sammen med praksis. Han har forståelse for hverdagen i en dansk kommune og forstår at koble teori og praksis på en elegant og troværdig måde.

Peter tør stille de svære spørgsmål og udfordre både sig selv og sine samarbejdspartnere. Han er altid hurtig til at gribe muligheder og idéer og spille dem bedre. Han er altid en fantastisk sparringspartner for mig og en stor inspiration for deltagerne på kurserne.

Ny Weisser Øhlenschlæger, Projektleder, Arkitekt m.a.a.
Dansk Byplanlaboratorium

Peter Munthe-Kaas har ved flere lejligheder inspireret og udfordret Innovationshuset med sine oplæg. Peter er en god kommunikator og fortæller – han holde nemt sit publikums interesse.

Peter har den perfekte kobling mellem teori og praksis det gør hans indspark både inspirerende og anvendelige. Vi har brugt Peter som oplægsholder på både medarbejder og ledelsesniveau. Med solid argumentation vil Peter helt sikkert udfordre jeres måde at tænke fremtidg offentlig udvikling på.

Fridda Flensted-Jensen, Konstitueret Innovationschef.
Innovationshuset, Københavns Kommune​.

 

 

Peter er en af de sjældne ildsjæle, der formår at være aktivist, konsulent og forsker på (næsten) samme tid uden at man bliver i tvivl om hverken hans seriøsitet eller engagement i nogle af rollerne.

Som forsker har han været med til at placere en involverende og åben eksperimenteren med byens rum i en byplanmæssig sammenhæng med et skarpt blik for at samskabelse kræver respekt for de borgere der involveres.

Thomas Binder, Professor MSO.
KADK – Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Peters faglige kompetencer og store engagement som proceskonsulent har været et yderst stort aktiv for udviklingen og planlægningen af Roskilde Festival. Peters fokus på både at sikre en god proces, der kan bringe mangeartede fagligheder samme i festivalre­gi på en produktiv måde og samtidig skabe seminarer, der leverer konkrete resultater og stærk forankring i festivalorganisationen har sikret stor værdi for Roskilde Festival. Det har ydermere skabt et stærkt fundament for det videre arbejde med seminarernes ideer, perspektiver og resultater.

Peter har været en særdeles sympatisk samarbejdspartner at indgå i konstruktive faglige diskussioner med omkring udvikling, proces og innovationsforløb og jeg har oplevet Peter som et yderst lyttende og imødekommende menneske, der bringer relevante og klare pointer på banen til en faglige udvikling.

Anders Danielsen, Projektleder, innovation og udvikling.
Roskilde Festvals kreative afdeling – Music & Creation.

Peter er god til at stille spørgsmålstegn ved de ting, vi tager for givet! Det er en utrolig værdi, fordi det medvirker til at man får foldet sin tænkning ud, som er et vigtigt trin for at kunne innovere og nytænke løsninger og strategier. Derudover har Peter med sin baggrund i Performance Design – et blik for det visuelle, det processuelle og det kommunikative – og formår derfor at nå en bred målgruppe.

Annika Agger, Lektor med speciale i borgerinddragelse.
Roskilde Universitet.

Peter har en fantastisk intuition og dyb og jordbundet fornemmelse for de ting han arbejder med. Han er god til at få komplicerede teorier og tanker gjort klare og let tilgængelige. Jeg har været så heldig at arbejde sammen med Peter flere gange, blandt andet med “The Other Life Projekt” der er en blanding mellem performance kunst, larp (Live Action Roleplay) og selvudvikling.

Han har en god æstetisk sensibilitet og er ambitiøs samtidig med, at han kan få arbejdsprocessen til at føles legende let. Peter er altid spændende at arbejde med og han er pålidelig og får sine ambitioner ført ud i livet.

Nina Essendrop
Designer og kunstner