Publikationer

Videnskabelige udgivelser

Staging collaborative design and innovation (2020)
I kapitlet “staging urban design through experimentation” skriver Birgitte Hoffmann og jeg om forskellige former for eksperimenter i byudvikling.

Samspil med omverdenen (2017)
En rapport, der gør status på Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns arbejde med at sætte fokus på byens behov og bringe Københavnerne ind i planlægningen.

Democratic design experiments in urban planning (2016)
Denne artikel beskriver teoretisk og empirisk hvordan byplanlæggere kan drage lære af co-design teori. Vi foreslår et navigerende perspektiv på byens udvikling med fokus på sensitivitet, eksperimenter og mobilisering som supplement til det eksisterende planlægningsparadigme.

Innovativ klimatilpasning med borgere (2016)
En håndbog i bæredygtig omstilling, der sætter fokus på nødvendigheden af at arbejde netværksorienteret når vores byer skal klimatilpasses.

Agonism and co-design of urban spaces (2015)
I denne artikel analyserer jeg potentialerne for co-design interventioner som en ny tilgang til byudvikling. Fokus er på en bevægelse i byudviklingen fra at se byens udvikling som et planlægningsdomæne til at se det som et delt domæne mellem professionelle og borgere/brugere – noget der øger fortolkningsfleksibiliteten for fremtidens by.

Infrastructuring Public Sector Innovation (2014)
Som en følge af et øget fokus på offentlig innovation og “liveability” i byer øges også presset på planlæggere for at genopfinde deres praksisser og det forventes i højere og højere grad af byplanlæggere at de gentænker og innoverer dén måde de udvikler og håndterer byer på. Dette nye pres på de professionelle i byer er i fokus i denne artikel, hvor jeg arbejder med hvordan forskere kan engagere sig i udviklingen af nye planlægningspraksisser.

“Create Your City” (2014)
Mit PhD projekt er et studie af nye muligheder for brugerinvolvering i udviklingen af byer. Studiet har været fokuseret omkring udviklingen af en innovationsstrategi i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune fra 2011-2014. Mit engagement i denne udviklingsproces er foregået i tre sammenhængende faser, hvor jeg har fokuseret på at forstå og intervenere i planlægnings praksisser: et etnografisk studie af planlægnings praksisser i forvaltningen, udvikling af et fuldskala eksperiment kaldet ”Skab din By” og aktiv deltagelse i forankring af nye, brugerorienterede praksisser.

Urbanising facilites management: The challenges in a creative age (2010)
Artiklen arbejder med de udfordringer den kreative økonomi skaber for Facilites Management feltet ved at trække på erfaringer fra byplanlægning.

Facilitering af og faciliteter for kreative miljøer i Danmark (2009)
En rapport, hvori vi udforsker forskellige tilgange til at faciltere rum for kreativitet i Danmark, fra specifikke rum til hele byområder.

Kommunale handlemuligheder ved bæredygtigt boligbyggeri (2009)
En rapport fra udviklingen af et bæredygtigt boligområde i Stenløse Syd, hvor kommunen var aktivt engageret i at facilitere udviklingen.

Senmoderne Medborgerskab (2008)
Mit speciale i socialvidenskab og performance-design med bilag.

Andre udgivelser

Nordic Larp (2010)
Artikler om rollespillene “System Danmarc” og “Totem” i den store “coffee-table-book” om Nordic Larp. En introduktion til den nordiske rollespilstradition og en gennemgang af 20 af de meste skelsættende produktioner.

Workshop håndbogen (2009)
En lille håndbog i afholdelse af workshops som forberedelse til rollespil eller lignende.

Fundraising guide (2007)
En kort intro til fundraising i frivilligt projektarbejde.