Curriculum Vitae

Arbejde

Nyforbyelse (2018-)
I 2018 startede jeg konsulentvirksomheden Nyforbyelse (www.nyforbyelse.dk) sammen med Ny Weisser Øhlenslæger. Vores fokus er at arbejde i feltet imellem de konkrete forandringer, der skal ske i byens rum og de organisatoriske og relationelle forandringer, der skal udvikles for at gøre noget nyt.

Postdoc (2014-2017)
Forskning ved Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling (www.cdist.dk) på Aalborg Universitet i København, med fokus på innovation i den offentlige sektor, urban kompleksitet og borgerinddragelse. Min forskning er delvist financieret af Teknik- og Miljøforvaltningen i København og er baseret på aktionsforskning i forvaltningen.

PhD (2011-2014)
Min PhD blev udført som en del af TempoS forskningsalliancen ved Aalborg Universitet i København. Jeg arbejdede med prototypiske eksperimenter og interventioner i byrummet i København for at give byplanlæggere mulighed for at få tilgang til det diverse liv i byen, gennem det ekperimenterende projekt “Skab Din By”. Projektet var fokuseret på udvikling af nye planlægningspraksisser i Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

Forskningsassistent (2009-2010)
På DTU, Danmarks Tekniske Universitet, arbejdede jeg som forskningsassistent på projekter om bæredygtighed i byudvikling og facilitering af kreative miljøer.

Projektrådgiver (2008-2009)
I ungdomskulturhuset “Kraftwerket” i København arbejdede jeg som projektrådgiver og hjalp unge med at opstarte og gennemføre kulturprojekter i byen.

Uddannelse

Cand.scient.soc (2008)
Jeg færdiggjorde min kandidatuddannelse på Roskilde Universitet gennem et aktionsforskningsprojekt kaldet “ungdomskultur.nu” i Københavns kommune. Specialet var fokuseret på senmoderne medborgerskab og omhandlede unges afkobling fra formelle politiske og demokratiske systemer.

Performance Design (2005-2006)
Et studie på Roskilde Universitet, der vedrører planlægning, analyse og facilitering af forskellige former for performances og kulturelle events.

Socialvidenskab (2004-2005)
Et studie på Roskilde Universitet, der orienterer sig mod sociale forhold i velfærdssamfundet, social organisering og offentlig forvaltning.

Kurser

The art of hosting (2017)
Deltagelse i “The art of hosting”, et fire dages seminar i Karlskrona med fokus på ledelse af møder, seminarer og kreative processer.

Circling facilitator (2015)
Facilitator-uddannelse med fokus på “relationel meditation”, selv-ledelse og nærvær hos Circling Europe.

Interaktiv Facilitering (2007)
Et internationalt kursus med fokus på facilitering af interaktive læringsforløb, med særlig opmærksomhed på billedteater og forum teater.

Demokrati Konsulent (2005)
Et kursus, der fokuserede på at give deltagerne redskaber til politisk navigation, mobilisering og dialog i deres arbejde med demokratiprocesser og aktivt medborgerskab.

Mødeledelse (2004)
Et kursus i møde og processledelse, fra fysisk indretning til strukturering, udformning og udviklng af den konkrete mødesituation.

 

Personlige praksisser